690-290-606       22-172 Pawłów  ul.Lubelska 65

Odzysk surowców z materiałów segregowanych PET

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Transportowe “A&P” Adam Piskała realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: “Odzysk surowców z materiałów segregowanych PET”

Celem głównym projektu jest wdrożenie w firmie wyników badań naukowych i rozwojowych. W ramach działań zaplanowanych w projekcie zostanie otwarty nowy zakład odzysku surowców PET z materiałów segregowanych. W zakładzie prowadzony będzie proces recyklingu tworzyw sztucznych poprzez przetwarzanie odpadów PET.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 131 748,72 PLN

Odzysk surowców z materiałów segregowanych PET
Przewiń na górę