690-290-606       22-172 Pawłów  ul.Lubelska 65

Płatek PET

Współcześnie recykling jest istotnym zagadnieniem, dlatego wyróżnia się różne technologie do odzysku surowców. W wyniku przetwarzania pewnych odpadów, takich jak plastikowe butelki, powstają kolejne materiały znajdujące zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Wśród nich można wyróżnić płatki PET, których wytwarzanie wchodzi w zakres naszej oferty. Jest to możliwe dzięki temu, że uzyskaliśmy dofinansowanie projektu z UE w wysokości 1 131 748,72 zł. Jak wygląda produkcja takich surowców?

Proces technologiczny wytwarzania płatków PET

Na stanowisko rozładunku odpady trafiają w postaci sprasowanych bel, które są rozcinane i podawane przez operatora na podajnik taśmowy. Następnie umieszcza się je w separatorze etykiet i nakrętek, a potem w młynie, gdzie są rozdrabniane na płatek. Tak przerobione odpady PET są transportowane podajnikiem ślimakowym do wanny, w której są myte na zimno. Ma tam również miejsce usuwanie nakrętek i etykiet.

Kolejnym etapem jest mycie na gorąco w temperaturze 90 stopni Celsjusza, po którym następuje odwirowanie i usuwanie pozostałych zabrudzeń. Następnie mają miejsce 2 sekcje mycia na zimno. Tak przygotowane odpady trafiają do myjki natryskowej, gdzie są płukane wodą pod ciśnieniem. Na koniec trafiają do wirówki w celu osuszenia, a potem do silosu. Gotowym produktem tego procesu technologicznego są płatki PET pakowane do worków Big-Bag.

Parametry uzyskanych płatków PET

Taki surowiec wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu, w tym branży chemicznej i opakowaniowej. Wytwarza się z nich m.in. włókna tekstylne, taśmy i folie poliestrowe.

Efektem opisanego powyżej procesu technologicznego jest płatek PET o następujących parametrach:

 • rozmiar (granulacja) – 10-14 mm,
 • wilgotność – 1%,
 • gęstość – 0,3g/cm³,
 • ciężar nasypowy – 250-450 kg/m³,
 • zawartość pyłu – ≤1%,
 • zawartość poliolefin – ≤50 ppm,
 • zanieczyszczenie papierem – ≤ 10 ppm,
 • zanieczyszczenie klejem – ≤ 10 ppm,
 • zawartość PVC – ≤ 10 ppm.

Otrzymany w ten sposób materiał można wykorzystywać w procesach produkcyjnych bez konieczności dalszego przetwarzania. Wytwarzanie płatków PET tą metodą wchodzi w zakres oferty firmy A&P – w przypadku zainteresowania tą usługą zapraszamy do kontaktu.

Folie dachowe

Folie budowlane i geosyntetyki

Folie ogrodnicze, rolnicze, tkaniny

 • Membrany wysokoparoprzepuszczalne
 • Folie niskoparoprzepuszczalne

Pełny wymiar gramatur

 

 

 • Folie izolacyjne
 • Folie paroizolacyjne
 • Geomembrany
 • Strecze
 • Geowłókniny i geotkaniny 
                                                                             
                  
 • Folie tunelowe (dwu oraz czterosezonowe)
 • Folie kiszonkarskie (czarne i czarnobiałe)
 • Agrowłókniny i agrotkaniny
Przewiń na górę