690-290-606       22-172 Pawłów  ul.Lubelska 65

Doposażenie firmy P.H.U.T. „A&P” Adam Piskała w celu rozpoczęcia produkcji w zakresie recyklingu odpadów

Doposażenie firmy P.H.U.T. „A&P” Adam Piskała w celu rozpoczęcia produkcji w zakresie recyklingu odpadów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Doposażenie firmy P.H.U.T. „A&P” Adam Piskała w celu rozpoczęcia produkcji w zakresie recyklingu odpadów” mająca na celu rozwój działalności gospodarczej, wzrost dochodu oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez uruchomienie innowacyjnego procesu produkcji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Doposażenie firmy P.H.U.T. „A&P” Adam Piskała w celu rozpoczęcia produkcji w zakresie recyklingu odpadów
Przewiń na górę