690-290-606       22-172 Pawłów  ul.Lubelska 65

Płatek PET Mix – 1tona

3.000,00

Proces technologiczny wytwarzania płatków PET

Na stanowisko rozładunku odpady trafiają w postaci sprasowanych bel, które są rozcinane i podawane przez operatora na podajnik taśmowy. Następnie umieszcza się je w separatorze etykiet i nakrętek, a potem w młynie, gdzie są rozdrabniane na płatek. Tak przerobione odpady PET są transportowane podajnikiem ślimakowym do wanny, w której są myte na zimno. Ma tam również miejsce usuwanie nakrętek i etykiet.

Kolejnym etapem jest mycie na gorąco w temperaturze 90 stopni Celsjusza, po którym następuje odwirowanie i usuwanie pozostałych zabrudzeń. Następnie mają miejsce 2 sekcje mycia na zimno. Tak przygotowane odpady trafiają do myjki natryskowej, gdzie są płukane wodą pod ciśnieniem. Na koniec trafiają do wirówki w celu osuszenia, a potem do silosu. Gotowym produktem tego procesu technologicznego są płatki PET pakowane do worków Big-Bag.

Kategoria:

Opis

Parametry uzyskanych płatków PET

Taki surowiec wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu, w tym branży chemicznej i opakowaniowej. Wytwarza się z nich m.in. włókna tekstylne, taśmy i folie poliestrowe.

Efektem opisanego powyżej procesu technologicznego jest płatek PET o następujących parametrach:

  • rozmiar (granulacja) – 10-14 mm,
  • wilgotność – 1%,
  • gęstość – 0,3g/cm³,
  • ciężar nasypowy – 250-450 kg/m³,
  • zawartość pyłu – ≤1%,
  • zawartość poliolefin – ≤50 ppm,
  • zanieczyszczenie papierem – ≤ 10 ppm,
  • zanieczyszczenie klejem – ≤ 10 ppm,
  • zawartość PVC – ≤ 10 ppm.

Otrzymany w ten sposób materiał można wykorzystywać w procesach produkcyjnych bez konieczności dalszego przetwarzania. Wytwarzanie płatków PET tą metodą wchodzi w zakres oferty firmy A&P – w przypadku zainteresowania tą usługą zapraszamy do kontaktu.

Płatek PET Mix – 1tona
Przewiń na górę