690-290-606       22-172 Pawłów  ul.Lubelska 65

Płatek PET

Proces technologiczny wytwarzania płatków PET
Na stanowisko rozładunku odpady trafiają w postaci sprasowanych bel, które są rozcinane i podawane przez operatora na podajnik taśmowy. Następnie umieszcza się je w separatorze etykiet i nakrętek, a potem w młynie, gdzie są rozdrabniane na płatek. Tak przerobione odpady PET są transportowane podajnikiem ślimakowym do wanny, w której są myte na zimno. Ma tam również miejsce usuwanie nakrętek i etykiet.

Kolejnym etapem jest mycie na gorąco w temperaturze 90 stopni Celsjusza, po którym następuje odwirowanie i usuwanie pozostałych zabrudzeń. Następnie mają miejsce 2 sekcje mycia na zimno. Tak przygotowane odpady trafiają do myjki natryskowej, gdzie są płukane wodą pod ciśnieniem. Na koniec trafiają do wirówki w celu osuszenia, a potem do silosu. Gotowym produktem tego procesu technologicznego są płatki PET pakowane do worków Big-Bag.

Proces technologiczny wytwarzania płatków PET
Na stanowisko rozładunku odpady trafiają w postaci sprasowanych bel, które są rozcinane i podawane przez operatora na podajnik taśmowy. Następnie umieszcza się je w separatorze etykiet i nakrętek, a potem w młynie, gdzie są rozdrabniane na płatek. Tak przerobione odpady PET są transportowane podajnikiem ślimakowym do wanny, w której są myte na zimno. Ma tam również miejsce usuwanie nakrętek i etykiet.

Kolejnym etapem jest mycie na gorąco w temperaturze 90 stopni Celsjusza, po którym następuje odwirowanie i usuwanie pozostałych zabrudzeń. Następnie mają miejsce 2 sekcje mycia na zimno. Tak przygotowane odpady trafiają do myjki natryskowej, gdzie są płukane wodą pod ciśnieniem. Na koniec trafiają do wirówki w celu osuszenia, a potem do silosu. Gotowym produktem tego procesu technologicznego są płatki PET pakowane do worków Big-Bag.

Wyświetlanie jednego wyniku

Przewiń na górę